ÚVOD

Implementace IS - Při implementaci je prvořadý dohled nad dodržováním navrhnutých postupů na základě analýzy procesů. Nedílnou součástí je vzájemná spolupráce mezi dodavatelem řešení a odběratelem. Přínosem je omezení neshod v komunikaci na minimum, což má příznivý vliv na rychlost implementace a množství vložených finančních prostředků.

Analýza podnikových procesů - Cílem vytvoření této analýzy je získat ucelený pohled na podnikové procesy. Je zaměřená na získání informací o stávajícím stavu podniku. Získané informace slouží jako podklad pro rozhodování jak optimalizovat stávající procesy nebo k navrhování změn v těchto procesech. Zákazníkovi je dále nabídnuto optimální řešení za využití přiměřeně vložených nebo využití stávajících prostředků. Na základě získaných informací se navrhuje optimalizované řešení. Vstupní data pro analýzu jsou pořizována přímo v místě jejich vzniku. Pracuje se s lidmi, kteří vytvářejí data nebo je zpracovávají. Prochází se místem vzniku jednotlivých informací. Výsledek je upřesňován postupně od prvních schůzek.

Správa IS - Správa podnikových informačních systémů. Optimalizace IS a podpora uživatelů. Přínosem je předání zkušeností zákazníkovi. Ten pak dokáže efektivněji využívat pořízená data ze všech oblastí společnosti. Optimalizovaný IS je přínosem pro všechny oblasti v podniku a nese s sebou nemalé úspory.

Informační a komunikační technologiePodniková řešení na míru - Tvorba portálových řešení pro práci s daty (pořizování, prezentace). Práce s dokumenty, poštou apod. Ve chvíli, kde končí možnosti informačního systému, je možné nasadit do provozu náhradní řešení. Tato řešení jsou flexibilní a stavěná na míru. Obvykle jsou data zpracovávána on-line a nezávisle na informačním systému. Hlavní výhodou těchto řešení je jejich variabilita (řešení lze kdyko-li přizpůsobit stávající situaci) a nezávislost (portálová řešení jsou nezávislá na použitém operačním systému a obecně tato řešení mohou existovat nad jakýmkol-li informačním systémem umožňujícím import a export dat). Řešení na míru lze využít pro sběr dat i pro jejich prezentaci. Lze tak prezentovat data nezávisle na informačním systému.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | Ing. Karel Láník, Sehradice

Úvod | Implementace IS | Analýza podnikových procesů | Správa IS | Podniková řešení | Kontakt | Odkazy

SW-HW