IMPLEMENTACE IS

Při implementaci je prvořadý dohled nad dodržováním navrhnutých postupů na základě analýzy procesů. Nedílnou součástí je vzájemná spolupráce mezi dodavatelem řešení a odběratelem. Přínosem je omezení neshod v komunikaci na minimum, což má příznivý vliv na rychlost implementace a množství vložených finančních prostředků.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | Ing. Karel Láník, Sehradice

Úvod | Implementace IS | Analýza podnikových procesů | Správa IS | Podniková řešení | Kontakt | Odkazy

SW-HW